-lag, -leg viszonyrag

2014. 01. 07.

Miképpen írandó helyesen e mondtat: „Nem magyarázható akadémikus()tudományilag e jelenség.”?

Az -i képzős melléknevek -lag, -leg mód- és állapothatározó-raggal ellátott alakjai a régebbi hivatalos nyelvben éltek, ma már nemigen használatosak (Nyelvművelő kéziszótár, Auktor, 1996: 337.). A fenti példában is érdemes a tudományilag szó helyett egyéb határozóragos vagy névutós szerkezetet használni, ilyesfélét: Nem magyarázható akadémikus tudományossággal / tudományosság által. (A még pontosabb szóhasználathoz a szövegkörnyezetet is ismerni kellene.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra