előretolt hadállás

2014. 01. 10.

Egy hadsereg egysége, hadállás stb. előretolt vagy előre tolt?

Ha az előre szó térbeliséget fejez ki, akkor egybeírjuk az igével, illetve az igéből képzett szavakkal: előretolt (ld. OH., 646.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra