elválasztás

2014. 01. 16.

Hogyan szótagoljuk:oxigén, edző, Aurél, aula, autó?

A szótag hangtani fogalom: egy szónak egy magánhangzót tartalmazó kisebb hangtani egysége. Az elválasztás helyesírási fogalom: az a mód, ahogy a sor végén egy szót megszakíthatunk.
Szerintem Ön az elválasztásra gondolt, ez a következő: o-xi-gén, e-dző, A-u-rél, a-u-la, a-u-tó. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az au betűkapcsolatot mind a magyar, mind az idegen szavakban elválaszthatjuk, vagyis a-u-tó, de gyakorlati és esztétikai okból ilyen elválasztást soha nem alkalmazunk, ezért a jelölése helyesírási szótárainkban a.u-tó (vö. Osiris-helyesírás, 287). Más szóval: esztétikai szempontból nem szokás egyetlen magánhangzót a sor elején vagy a végén hagyni. L. 231., 237. szabálypont.
(MK)

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra