macskakő

2014. 01. 19.

A macskakő szavunk eredetéről egymásnak ellentmondó információk szerepelnek a világhálón, még a Wikipédia vonatkozó szócikkén belül is: ha a \”macskalyuki kő\” (azaz a macskalyuki bányából származó kockakő) rövidülése, és ha nyelvünkben már az 1300-as évek elejéről kimutatható, a Magyar oklevélszótárban „machkakw” formában, akkor hogyan lehet a német Katzenkopfstein tükörfordításának rövidülése?

A TESz első adata: macskakő 1315/1323 „Cum Castro Sebusku quod idem in monte Machkakw construxit et erexit” hn. (OklSz.), amely az Oklevélszótárból való, földrajzi névre vonatkozik. Ekkor macskaköves út még nemigen volt…
Ahogy van az országban Szarvaskő, Hollókő stb., úgy volt Macskakő nevű hegy (in monte Machkakw) is, mint amilyenre az Okl. Szótár utal. Ilyen esetben a névadás alapja lehet a hasonlatosság (a kő vagy inkább szikla alakja macskára emlékeztet), de lehet, hogy a közelben lévő, hasonló nevű településsel áll kapcsolatban a név. Ilyen esetről írt tanulmányában Mollay Károly is: Macskakő–Katzenstein. Feudális anarchia és huszitizmus Sopron környékén (1440–1465) c. tanulmányában. Egy rövid részlet a tanulmányból: „A Fertőrákos és Meggyes közti Macskád-Katzendorf területén volt egy feltűnő szikla, amely a magyar Macskakő, ill. a német Katzenstein nevet viselte. Ilyen nevű szikla máshol is volt, olyan is, amelyre várat építettek.10(19) A Fertőrákos és Meggyes közti szikla neve csak a rajta épült vár és ennek lakói nevében fordul elő. A vár neve magyarul 1452: Machkakw (olvasd: Macskakő SoprOkl. 1/3,357 stb.); németül 1443: das haws Katzenstein, haws zu Katzenstein; 1450: burggrauen zum Katzenstein; 1451: der phleger cze dem Kchaczcenstain; 1464: Cocznstein, Kaczenstuen (I. h. 233, 236, 289, 343; 1/5, 127; II/4, 240); lakói 1442: Kaczenstainer (I. h. II/3, 364 stb.).
Itt tehát egy szikláról van szó, és ennek a magyar sziklanévnek a német tükörfordítása: Katzenstein. Mollay tanulmányában bizonyítja, hogy (a vegyes, magyar és német ajkú területen, Sopron környékén) a névadás magyar eredetű lehetett, és a német fordította ezt a nevet magyarból.(Ez persze akár fordítva is lehetett volna, mert a németben is voltak ilyen földrajzi nevek.)
A TESz második példája: 1933: „Csak a fák, csak a cserjés, csak a botlató macskakövek” (MNy. 64: 214). J: 1933: ‘útkövezésre használt, gömbölyű terméskő; Katzenkopfpflaster’. (a Pflaster pontosabban burkolatot jelent)
Ebben az esetben a macskakő egy új technikai vívmányt jelöl (amelyet ugyan ma már meghaladtunk), és amelyet a német Katzenkopfpflaster vagy inkább a Katzenkopfstein ’macskafejkő’ elnevezés nyomán tükörfordítással úgy magyarítottunk, hogy a német ’Kopf ’fej’ jelentésű szóösszetételi tag kimaradt a magyar összetett szóból.
Külön kérdés az, hogy az ilyen útépítésre használt kő (gömbkő) épp a macskalyuki bányából (is) származik.
Macska-lyuk vagy Macskalyuk helynév az ország különböző részein előfordul (Tóth Valéria A helynévmodellek nyelvföldrajzi vizsgálata a korai ómagyar korban c. tanulmányában pl. a Dunántúlról a XIV. századból adatolt Macska-lyuk helynevet említ.)
Nagyon valószínű, hogy a nógrádi Macskalyuk helynév már azelőtt kialakulhatott, hogy ott 1880-ban kőbányát nyitottak. Ez tehát azt jelenti, hogy az útburkolathoz használt macskakő egy részének a macskalyuki bányából való kitermelése véletlen egybeesés lehet.
A Wikipédia szócikke nem egyértelmű, egymásnak ellentmondó állítások (is) vannak benne.
(MK és RV)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra