középfokú végzettség

2014. 01. 30.

Amit a köznyelv középfokú végzettségnek nevez, az tulajdonképpen milyen iskolákat takar?
Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, szakmunkásképző mind idetartozik?
És egy másik kérdés: a dokumentarista kifejezést használhatjuk-e önállóan? Pl. Én dokumentarista vagyok.
Ha például az illető szociográfus, vagy dokumentumfilmes, vagy újságíró, akkor egyszerűbben fogalmazhat úgy, hogy ő dokumentarista?
lil

A közoktatási törvény szerint: „(6) A középiskola [gimnázium, szakközépiskola] befejező évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány középfokú végzettséget tanúsít. Középfokú végzettségnek minősül továbbá a szakképzésről szóló törvényben meghatározott szakiskolai végzettség.” (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV)
A hétköznapi nyelvhasználatban ettől függetlenül az érettségit szokás középfokú végzettségnek nevezni.
A dokumentarista a nyelvhasználatban jellemzően melléknév, dokumentarista fotó, honlap, próza, irodalom stb. Az -ista képzős melléknevek főnévként is használatosak, pl. kubista festő – a kubisták. A Tolcsvai Nagy Gábor-féle Idegen szavak szótára (Osiris Kiadó) tartalmazza főnévi jelentésben is a dokumentarista szót.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra