burgonya tájnyelvi szavai

2014. 02. 01.

A burgonya tájnyelvi megnevezései között a következő j-t vagy ly-t tartalmazó szavakat láttam már leírva legalább egyszer: bolyóka, bojóka, grulya, gurulya, krompéj, pijó
Ezek mind hiteles tájnyelvi szavaknak tekinthetők-e, és hogy megfelelő-e az írásmódjuk, főként az j és ly használatára nézve. Melyik alak a helyes, a bojóka vagy a bolyóka? Vagy esetleg a különböző írásmód egy másik tájnyelvi változathoz való tartozást fejezhet ki? A grulya és a gurulya lehetnek esetleg nyelvjárási változatok?

Először is azt kellene tudni, hogy milyen helyen látta leírva ezeket a szavakat. Ha például nyelvészeti szakmunkában, szótárban, akkor hiteles forrásnak kell tekinteni őket az ly és a j vonatkozásában is.
Ha nem ilyen helyen látta, akkor ilyen szakirodalmat kell keresni.
Elsődleges szakirodalomnak az Új magyar tájszótár köteteit tudom ajánlani, ebben az összes kérdezett szót ellenőrizheti.
A bojóka változat be van sorolva a bolyóka szócikkbe, kiejtési különbség van a kettő között: az ly és a j a tájnyelvekben más hangot jelölnek, szemben a köznyelvvel, amelyben egy [j] hang van.
A grulya ly-nal íródik (régebbi Magyar Nyelvőr-számok), de egy másik szakkönyv ismerteti a grula és a gruja változatokat is (Gádi Lászó: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban. Akadémiai, 1957. 566.) A gurulya ennek alakváltozata lehet [grulya 1878: Gömör, Abaúj MTsz. = Solanum tuberosum; burgonya (Jáv 975; itt idéz egy gurulya változatot is, honnan?). – részlet Kniezsa István A magyar nyelv szláv jövevényszavai, 1. kötet 203. oldaláról].
A krompéj szót j-vel ejtik és írják.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra