neki, neki-

2014. 02. 07.

Mikor írjuk egybe, és mikor külön, ha egy összetétel előtagja „neki”: nekiad vagy neki ad, nekiajándékoz vagy neki ajándékoz?

A neki határozószói értelemben (jelentése: őneki) különírandó, pl. neki írta, nekem adta. Igekötőként (módosult jelentében) egybeírandó: nekiáll, nekilát. A helyes formák: neki ad (neki adja a labdát), neki ajándékoz (neki ajándékozza a könyvét). BG
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra