higgye, vegye

2014. 02. 17.

Miért írjuk és mondjuk a “hisz” ige felszólító módú alakjait két “gy”-vel, míg a “visz” ige felszólító módú alakjai egy “gy”-vel ejtendők ill. írandók?

A Magyar grammatika (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000) szerint az sz-es és v-s változatú igetövek (mint a hisz, visz, tesz, vesz, iszik, eszik, lesz) felszólító módja sajátos, mert a felszólítómód-jel ebben az esetben a gy, mely általában a rövid (néha hosszú) magánhangzóra végződő tövekhez járul. A kötet csak annyit közöl a jelenségről, hogy van: a higgy esetében mássalhangzónyúlás történik (vö. 98. o.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra