szentatya

2014. 03. 11.

A szentatya (a pápa) hogyan lehet szent? Élő szent lehetséges?

Igen, lehetséges, mert a szent szónak is több jelentése van (a Tinta Kiadó egyik értelmező szótára melléknévként 9, főnévként 2 jelentését sorolja fel; így nem csak az lehet szent, aki már meghalt – vö. Eőry Vilma főszerk. Értelmező kéziszótár diákoknak. Tinta, Budapest, 2010.)
Hagyományos, bibliai értelemben szent az, aki vagy ami Isten szolgálatában áll, de erre az esetre vonatkozhat a „legfőbb vallási tiszteletet érdemlő” jelentés (bár igaz, hogy a szentatya egybeírandó, mert különírva nem feltétlenül csak a pápára utalna).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra