Székelytámadt vár

2014. 03. 31.

Hogyan írják helyesen a “székely támadt vár” nevét?

A földrajzi nevek egyik csoportját képezik az építménynevek. Az építményneveken belül a középületnevek, vagyis a templomok, kolostorok, várak nevei, illetőleg ezek részeinek, bástyáknak,
tornyoknak, kapuknak stb. megnevezései közé tartoznak ide (Osiris-helyesírás, 179.).
“A várak írásmódjára azonban a megnevezés nyelvtani felépítésétől függően többféle lehetőség van: Rákóczi-vár (vö. 200), Drégely vára (vö. 202), Cseszneki vár (Osiris-helyesírás, 197).”
“A jelzői szerepű közszói előtagot tartalmazó földrajzi megjelöléseket nagy kezdőbetűvel, az utótagot külön és kis kezdőbetűvel kell írni. A melléknévi származékokban a nagybetű kicsire változik: Cseszneki vár – cseszneki vári, Csonka torony – csonka toronybeli, Erdészeti arborétum – erdészeti arborétumbeli, Löszös hát – löszös háti, Teraszos sík – teraszos síki.”
A javasolt írásmód: Székelytámadt vár
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra