jogszabály-értelmezés

2014. 04. 02.

Hogyan értékeliK az alábbi 2 jogszabályhelyet?
(3) Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre.
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni.
Az én értelmezésem szerint a (4) bekezdés a (3) bekezdés egyik alesetét fejti ki, tehát az intézményi tanácsot nem kötelező létrehozni.

A 3. bekezdés szerint több résztvevőből/tagból álló tanács hozható létre. A 4. bekezdés szerint, ha a feltételek nem teljesülnek (ha nem mindegyik feltétel teljesül), akkor is létre kell hozni a tanácsot, csak kevesebb, a bekezdésben meghatározott résztvevőből/tagból. Egyértelműnek látszik a jogalkotó azon szándéka is, hogy ez utóbbi lehetőség könnyebben fennáll. BG
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra