telik

2014. 04. 06.

A következő párok között valószínűleg stilisztikai, és nem nyelvhelyességbeli különbség van, mégsem tudom, melyiket kellene használnom: egy órába tellett ~ telt, a polcon levő ~ lévő, hullámzottak ~ hullámoztak, haldoklasz ~ haldokolsz, teli pohár ~ tele pohár.

A kérdés a tő- és kötőhangzó-változások témakörébe tartozik, itt utalnak a telik igére is (NymKv. 2/1053). A kézikönyv szerint pl. a hullt ~ hullott egyenrangú változat, s ugyanannak tarthatjuk a telt ~ tellett formát is. Legföljebb állandósult szerkezetekben fedezhető föl különbség, mert ezekben hol az egyik, hol a másik forma rögzült. Pl. Teltek a napok, de nem mondjuk: *Tellettek a napok.
A többi esetben is egyenrangú alakváltozatokról van szó, ám még a választás napján sem tekinthetünk el szabályzatunktól, mely szerint egyszerre csak egy kérdésre válaszolhatunk. BG
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra