25-ei, 25-i

2014. 04. 24.

Helyes-e a következő keltezés: 2014. április 25-ikei. Sokan a 25-ikei helyett egyszerűen „25-i”-t írnak.

A helyes írásmód: 25-ei, 25-i. A 25-ei írásmód a „huszonötödikei”, a 25-i pedig a „huszonötödiki” kiolvasást sugallja.
A keltezésben a napokat jelölő számjegyeket tőszámnévként vagy sorszámnévként olvashatjuk ki: április 14-ig (tizennégyig) vagy 14-éig (tizennegyedikéig). Az -i melléknévképző a sorszámnévhez járul, hagyományosan ilyenkor kiesik a birtokos személyjel (hasonlóan a -háza, -falva stb. végű birtokos személyjeles földrajzi nevekhez): 14-i (tizennegyediki). Újabb fejlemény a birtokos személyjel visszaillesztése a szóalakba.
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra