nyelvhelyességi információszerzés

2014. 05. 16.

Hogy helyes: nyelvhelyességi információszerzés vagy nyelvhelyességiinformáció-szerzés?

A két alak között nincsen számottevő jelentésbeli különbség. A különírt alak inkább konkrét folyamatra utal (információszerzés, amely egyébként nyelvhelyességi), míg a kötőjelezett inkább a nyelvhelyességi információra helyezi a hangsúlyt. Idézem egy korábbi válaszunkat:
„A második mozgószabály alkalmazása azonban nem minden esetben kötelező. Léteznek olyan különírt szerkezetek, amelyek, ha egy összetételi utótag járul hozzájuk, a mozgószabály végrehajtása nélkül is majdnem ugyanazt az értelmes szerkezetet eredményezik, a két forma közötti jelentéskülönbség alig érzékelhető, viszont áttekinthetőbbek, jobban tagoltak, pl. “érettségikövetelmény-rendszer” ~ “érettségi követelményrendszer”, “köztársaságielnök-választás” ~ “köztársasági elnökválasztás” (l. Osiris-féle Helyesírás [OH.], a 2004-es kiadásban a 132. oldalon).” (Forrás: http://www.e-nyelv.hu/2012-02-19/nemzetieroforras-miniszter-2/)

Ugyanúgy elfogadható tehát a különírt alak, mint a kötőjeles.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra