közében

2014. 05. 19.

Mit jelent: közében?

A szó töve a „köz”, amely különféle jelentésben fordulhat elő. A kérdezett szóalakban elsősorban kétféle jelentéséről beszélhetünk: 1. az a tér, illetve terület, amely két vagy több tárgyat vagy személyt, illetve személyeknek vagy tárgyaknak csoportjait egymástól elválasztja, térköz: pl. Kalocsa egyik városrésze: „Szőlőkköze”, egyik közútja: „Szőlők köze utca”; 1/a. szorosan egymás mellett lévő vagy egymáshoz közel eső testrészek közti hézag: „lába köze”, „ujja(i) köze”, „foga(i) köze”, „szeme köze”; 2. az a vidék, terület, melyet két folyó vagy egy folyamnak az ágai határolnak: „Duna–Tisza köze”. (A meghatározások A magyar nyelv értelmező szótárából valók.)
Az „-e” egyes szám harmadik személyű birtokos személyjel.
A „közében” a fenti példák „-ban/-ben” határozóragos alakja.
Ennél pontosabb válasz csak a szövegkörnyezet ismeretében adható.

(Sz. G.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra