utca

2014. 05. 21.

Az utca szó írásmódjának korábbi változatait (utcza, ucca stb.) kérdezem, illetve melyik mikor lehetett használatban?

Az utca szavunk szláv eredetű (vö. ulica), de viszonylag korán az út szó népetimológiás hatása alá került, ez erősen befolyásolta írásbeli formálódását is. 1337-es előfordulásakor wlcha alakkal találkozhatunk, 1604-ből már adatolható az úttal való összekapcsolása: Vtza. Az i, majd az l kiesésével alakult ki az úca változat (amely nyelvjárásokban még ma is előfordulhat). Az írásképben fontos szerepe van a c betű írásmódjának. Már az 1901-es szabályzatban el akarták törölni a cz formát, de erre csak 1922-ben került sor.
(A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, Ö-Zs, 1976: 1040.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra