létige elhagyása, ellipszis

2014. 05. 25.

Többször találkozom fordításokban vagy újságcikkekben olyan mondatokkal, ahol nem teszik ki a létigét. Pl: Péter az asztalnál ül. Kezén kesztyű, fején sapka.
Helyes-e, ha ezekben az esetekben kihagyjuk a létigét? Esetleg múlt időben játszódó történetnél pl: Péter az asztalnál ült. Kezén kesztyű, fején sapka.

Ezekben az esetekben tulajdonképpen a retorikában és a stilisztikában ellipszisnek nevezett alakzatról van szó, amikor egy szót, mondatrészt kihagyunk, s ezáltal a kontextusból kikövetkeztethető hiány keletkezik. Ez a hétköznapi kommunikációban is gyakori, hiszen alapvetően a nyelvi ökonómiára törekszünk, és míg a megértést nem érinti hátrányosan a jelenség, addig nem tekinthető hibásnak, sőt, stílusértékkel bírhat.
A múlt idejű példa esetében az élőbeszédszerűség eszköze lehet, általa az elbeszélő térben-időben közelebb hozza az olvasót az elbeszélt történethez.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra