irányba, irányban

2014. 05. 28.

A következő példákban az „irányba”, avagy az „irányba” szót kell-e használnunk:
„A politikai széláramlatok csak a 18. században fújtak kedvező irányba(n).”
„Fejlődésnek csak azt nevezik, amikor egyre gyorsabban vágtatunk ugyanazon az úton, ugyanabba az irányba.”

Mindkét alak helyes lehet. A Nyelvművelő kéziszótár (Grétsy–Kemény szerk. Tinta, Budapest. 2005.) szerint is ingadozó az irányba és irányban alakok használata, de jelentésük ugyanaz, míg vannak olyan példák, ahol a két alak mást jelent, pl. körbe jár (egy épületet) vagy körben jár (az udvaron) (vö. 58. o.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra