Sólyom toldalékolása

2014. 06. 13.

Olyan köznév esetében, amelynél tárgyesetben hangkivetés van, tulajdonnévként használva meghagyjuk az alapszót, és úgy ragasztjuk hozzá a tárgyragot? Pl. sólymot – Sólyomot (pl. harci névként)

A Sólyom hangzóhiányos, közszói eredetű tulajdonnévi tő tárgyragos alakja, amennyiben családnévről van szó, Sólyomot lenne. Tudniillik a tulajdonnevek írásának fontos jellemzője az íráskép állandósága, vagyis a toldalékos alakokból visszakövetkeztethető kell, hogy legyen az alapforma, és ez a személynevek esetében (a sok hagyományos alak miatt) kiemelt fontosságú. Az állatnevek, járműnevek tekintetében azonban nem, a Sólymot alakból is gond nélkül visszakövetkeztethetünk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra