tet-rag-ram, tet-rag-ram-ma

2014. 06. 16.

Helyes-e a tetragram szót így elválasztani: tet-ra-gram. A Magyar Nagylexikon ezt a formát adja meg a JHVH-ra, az Istenre utaló betűcsoportra. Alkalmazható erre az esetre az AkH. 233. pontja , vagyis hogy az összetételt alkotó tagok határán válasszuk el az összetett szavakat?
Az OH. a tetragramma formára a tet-rag-ram-ma elválasztást adja meg.

Az idegen szavak elválasztásában a szabályzat 231. pontja a mérvadó: „Az olyan idegen közszavakat és tulajdonneveket, amelyek a forrásnyelvben két (vagy több), a magyarban nem önálló létű elemből keletkeztek, nem tekintjük összetételeknek, ezért a magyar szótagolás szabályai szerint választjuk el őket: abszt-rakt, as-piráns, demok-rata, diszk-rét, fi-lantróp, inf-láció, inst-ruktor, kataszt-rófa, komp-resszor, konk-rét, obst-rukció, parag-rafus, prog-nózis, prog-ram…”
Így járunk el a tetragram, tetragramma elválasztásakor is: tet-rag-ram, tet-rag-ram-ma.
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra