településnév alanyi szerepben

2014. 06. 23.

„Budafapuszta Kiscsehihez tartozó külterületi lakott hely.”
Mit teszünk a Kiscsehi és Budafapuszta nevek közé?

Az idézett mondatban Budafapuszta a mondat alanya, a ‘Kiscsehihez’ pedig helyhatározó, vagyis a két név nem tartozik egybe, nincsen közöttük mellérendelő grammatikai viszony, így írásjelet sem kell tenni a közéjük.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra