igeneves összetételek

2014. 07. 02.

Milyen szabály alapján írjuk egybe vagy külön a következő szavakat?
lejátszó gomb, visszatekerő gomb, törlő gomb, némító gomb, riasztó gomb

Az egybeírás/különírás talán egyik legnehezebb kérdésköre a folyamatos melléknévi igenévi jelzős szerkezetek írásmódja. Ha az -ó/-ő képzős igenév alkalmi jelző, akkor külön kell írni a jelzett szótól: dolgozó nő, közvetítő javaslat. Az összetétellé válást a jelentésváltozás okozza. Így ha az igenév nem folyamatra, hanem valamilyen képességre vagy rendeltetésre vonatkozik. (Osiris-helyesírás, 113. o.) A helyes írásmód: lejátszógomb, törlőgomb, némítógomb, riasztógomb. A visszatekerő gomb különírandó, mert ha akár a jelző, akár a jelzett szó önmagában is összetett szó, akkor a jelentésváltozás ellenére a különírást kell alkalmazni. A folyamatos melléknévi igenévi előtagú szerkezetek formai megítélésekor a két vagy több szótagos igekötők összetételi tagnak számítanak (vissza). (Osiris-helyesírás, 114. o.)
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra