évada ~ évadja

2014. 07. 20.

Melyik a helyes: évadára vagy évadjára?

Kérdezett szóalakjai ingadoznak. Mindkét forma előfordul a beszélt és írott nyelvben, egyik sem tekinthető tehát helytelennek. A „-ja/-je” egyes szám harmadik személyű birtokos személyjel jellemzően magánhangzóra végződő és/vagy egytagú és/vagy két, ill. kettős mássalhangzóra végződő tövekhez járul. Azonban a „j”-s alakok a „j” nélküliek rovására terjednek. Újabb kölcsön/jövevényszavaink általában a „j”-s alakot kívánják (l. É. Kiss–Kiefer–Siptár: Új magyar nyelvtan, 206–209).

Tehát mindkét alak helyes.

(Sz. G.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra