kerékpármegőrző

2014. 07. 20.

Az OH. 906. oldalán ez áll: kerékpár-megőrző. Vajon mi indokolja a kötőjelet? Ugyanezt az írásmódot adja meg a helyesiras.mta.hu is, azzal magyarázva, hogy a hatnál több szótagú többszörös összetételeket kötőjellel tagoljuk. Csakhogy ez a szó mindössze hat szótagból áll!

Okkal hívja föl figyelmünket az OH.-ban található ellentmondásra. Természetesen mind az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás c. kötetben, mind a helyesiras.mta.hu keresőmotorja által fölkínált találatok között előfordul(hat)nak hibák. Valóban különös azonban, hogy ugyanaz a hiba mindkét helyen előfordul.

A magyar helyesírás szabályainak jelenleg érvényes, 11. kiadása alapján a többszörös összetételeket hat szótagig egybeírjuk. A „kerékpármegőrző” hat szótagból áll. „A jelöletlen (ragtalan előtagú) tárgyas összetételek tagjait mindig egybeírjuk […] Nem írhatjuk külön a jelöletlen tárgyas összetételeket akkor sem, ha valamelyik vagy mindkét tagjuk maga is összetett szó” (AkH. 11: 123c). Az egyik példa: „létszámnyilvántartó”. Vagyis kérdezett szavát egybe kell írni. Ennek ellenére z OH. jelenleg hozzáférhető hibalistáján a „kerékpármegőrző” nem szerepel.

A magyar helyesírás szabályainak eggyel korábbi, 1954-ben érvénybe lépő, 10. kiadása a következőket tartalmazta: „Ha a többszörös összetétel egybeírva nagyon hosszú volna, a kötőjeles írást alkalmazzuk, vagyis a magában is összetett taghoz a másik tagot kötőjellel kapcsoljuk […] Ha az összetétel két főtagja már önmagában is összetett szó, a két főtag közé a világosabb tagolás érdekében kötőjelet teszünk” (AkH. 10: 217–218). Valamivel később: „A többszörös összetételek közül a három szóelemből állókat gyakran, a háromnál több szóelemből állókat többnyire kötőjellel tagoljuk” (AkH. 10: 396). Tehát ekkor még nem tartalmazza a szabályzat a szótagszámlálási szabályt. Ezt a jelenleg is érvényes, 1984-ben érvénybe lépő, 11. kiadás készítői okkal módosították, túl nagy teret engedett ugyanis a bizonytalanságnak. Elvégre kinek mi számít „nagyon hosszú”-nak? Ki tesz különbséget aközött, hogy „gyakran” és „többnyire”? Nem véletlenül kényszerültek a 10. kiadás készítői a szabály alóli kivételek sorolására.

Az emberi hiba érthető (az OH-ba ilyen tévedés miatt kerülhetett bele a helytelen kötőjel), a helyesiras.mta.hu esetében viszont az egybeírást vizsgáló szoftver algoritmusában lehet a probléma.

[Ezt időközben az oldal fenntartói is megerősítették, a hibát pedig – amelynek fölfedezése végső soron kérdezőnknek köszönhető – néhány napon belül ki is javították.]

A szótárhiba és a szoftverhiba közötti egybeesés csupán a véletlen műve volt.

(Sz. G.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra