feltételez

2014. 07. 23.

Fel sem tételezem…. A hideg ráz, ha ezt hallom. Egy korábbi felvetésre ezen az oldalon így válaszoltak: „A Magyar nemzeti szövegtár adatai (http://corpus.nytud.hu/mnsz/) alapján a nem elváló igekötő használata a gyakoribb: ’nem feltételeztem róla’ (750 előfordulással). Sokkal ritkábban, mindössze 120-szor fordul elő a szöveganyagban a ’tételez fel’ alak. Tehát a nem elváló igekötős változat a gyakoribb, elfogadottabb, de nem teljesen elvethető az elváló alak sem.”

Én azt gondoltam, hogy itt nem igekötős, hanem a feltétel főnévből képzett igéről van szó,
ezért nem jó a 3 külön írt szó. Helyesen: Nem feltételezem….

Ezek szerint nem jól gondoltam?

Mint a kérdezőnk által is említett korábbi válaszunkban szerepel, az elváló igekötős alak ritkább, de létező nyelvi adat, így nem helyteleníthető.

A „feltételez” szó relatív töve a „feltétel” főnév, amelyik itt nem ‘követelmény, kikötés’, hanem ‘feltevés’ jelentésben szerepel. A régebbi (előíró szempontok alapján értékelő) nyelvművelők „magyartalan”-nak tartották a „feltesz (vmit)”, „felteszi magában, hogy…” kifejezéseket, pedig akkor is előfordult mind a beszélt nyelvben, mind irodalmi művekben (lásd Petőfi Nem tesz föl a lyány magában egyebet… kezdetű költeményét vagy Arany Juliska elbujdosása című verstöredékét). A hetvenes évekre a nyelvművelők is elfogadták e kifejezéseket. A „feltételez” ilyen értelmű használatát azonban továbbra is rosszallták – mondván: szótévesztésen alapul (l. „feltétel” ~ „feltevés”). Bizonyos kifejezésekben mégis elfogadták: „Feltételezem, hogy találkozni fogunk.” – a „Feltettem, hogy találkozni fogunk.” mondat helyett (lásd Nyelvművelő kézikönyv I: 625). Már akkor is tudomásul vették, hogy ebben a jelentésben elválhat a szó igekötője: „nem tételeztem [azaz tettem] fel (róla, hogy)”.

(Sz. G.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra