toldalékolt alak idézőjelben

2014. 08. 05.

Gyakran találkozom azzal, hogy egy angol informatikai szakkifejezés megjelenésekor – amíg ki nem alakul az egységes magyar megfelelője – az eredeti angol kifejezést használják magyar szövegben is, de idézőjelek között. Példa erre a „big data”. Ha ez rövid magánhangzóra végződik, hogyan toldalékoljuk: „big data”-t, „big datá”-t vagy „big datát”?

A másoktól, más stílusrétegből származó, iróniát, illetőleg egyéb hangulati vagy stiláris hatást hordozó szavak idézőjelbe tételekor a toldalék kerülhet az idézőjelen belülre („big datát”) , abban az esetben viszont, ha egy tudományos jellegű munkában kifejezetten az adott szóról van szó, indokolt lehet a toldalék idézőjelen kívülre helyezése: „big datá”-t (ilyenkor a szó végi magánhangzó nyúlását jelöljük). Pontos szabályozással az idézőjeles szavak, kifejezések toldalékolt formáját illetően csak a címek kapcsán találkozhatunk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra