Smithtől

2014. 08. 28.

Találtam már segítséget a TH végű tulajdonnevek toldalékolásához: pl. Smithszel. Arra azonban nem tér ki a cikk, hogy ilyen nevekhez hogy kell kapcsolni a -t tárgyragot.
Helyes a „Smithtől”, vagy ebben az esetben „Smith-től” használandó?
Ha előbbi, kijelenthetjük-e, hogy a magyar az angol TH hangot minden esetben az „sz” hanggal helyettesíti, és ilyenformán sosem kell utána kötőjelet tenni?

A toldalékolásba nemcsak a képzők, hanem a jelek és a ragok is beletartoznak, tehát a -t tárgyrag kapcsolása szintén kötőjel nélkül történik: Smitht. Ugyanígy a határozórag kapcsolása is: Smithtől.
Olyan kategorikus kijelentést, mint amelyre Ön utalt („…kijelenthetjük-e, hogy a magyar az angol TH hangot minden esetben az „sz” hanggal helyettesíti, és ilyenformán sosem kell utána kötőjelet tenni?), nem tehetünk, hiszen az angol th betűkapcsolat nem egyezik meg a magyar sz hanggal. A magyar artikulációs bázisban a th betűkapcsolat ejtése nem szerepel, ezért van, hogy a magyar anyanyelvű beszélők olykor sz hanggal helyettesítik azt.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra