feltáró munka

2014. 09. 02.

Hogy helyes: feltáró munka vagy (az irányítómunka példáját követve) feltárómunka?

A szövegkörnyezetet nem ismerve a kérdezett esetben a javasolt írásmód a különírás: feltáró munka.
A folyamatos melléknévi igenevet alkalmi jelzőként (folyamatot jelöl) különírjuk a 112. helyesírási szabálypont szerint, pl. átértékelő munka Helyesírás, Osiris Kiadó, 2004: 479.). Ilyenkor a nyomaték, a hangsúly mind a két szón megjelenik.
Ha a jelző jelentését tekintve összeforrott (az igenév nem folyamatot, hanem valamire való képességet, rendeltetést fejez ki; illetőleg a jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvésnek valamilyen határozója), akkor egybeírjuk a tagokat, pl. irányítómunka ‘munkafajta’, Magyar értelmező kéziszótár, OH. 2004: 851.).
Némely esetben a szövegkörnyezettől függően mind a kétféle írásmód helyes, pl. alkotó munka (‘újító, kreatív’) – alkotómunka.
Szerkezet tagjaként a különírás a helyes: az folyamatokat irányító munka, az okokat feltáró munka.
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra