hátterül vs. háttérül

2014. 09. 03.

Melyik helyes: háttérül vagy hátterül szolgál?

A tér főnév toldalékolásában rövidül a szótőben a magánhangzó egyes toldalékok előtt (tér – teret), más toldalékok előtt megmarad a hosszú magánhangzó: tér – térben, térként. Szóösszetétel tagjaként is érvényesül ez. Az -ul/-ül határozórag mindkét szótőhöz járulhat – ingadozás figyelhető meg. A Magyar nemzeti szövegtár adatai szerint mind a hátterül, mind a háttérül változat előfordul a nyelvhasználatban nagyjából azonos mennyiségben.
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra