repülőkiképző század, repülőhajózó-tiszt

2014. 09. 05.

A repülőkiképző központ szerepel a Katonai helyesírási szótárban, így, különírva. Ezek alapján a repülőkiképző század vagy ezred szavakat is külön kell írni. A szótár szerint a repülőhajózó-tiszt (vagy -kiképzés stb.) szavak azonban kötőjelesen írandók. Mi a különbség a szabályban, hogy az egyik szóösszetételt így, a másikat úgy kell írni? S valóban helyes-e a fentiek alapján a repülőkiképző ezred összetétel különírása?

A repülőkiképző központ különírását a 112. helyesírási szabálypont indokolja: a folyamatos melléknévi igeneves szerkezeteket különírjuk, ha a szerkezet egyik vagy mindkét szava összetett szó Ez igaz a kérdezett szókapcsolatra: mindkettő összetett. A repülőkiképző század, ezred esetében csak az egyik tag összetett, a különírás itt is indokolt.
Más szabály miatt írjuk kötőjelesen a repülőhajózó-tiszt vagy -kiképzés stb. szavakat. A repülőtiszt szóhoz hasonlóan a hajózótiszt is egybe van írva, mert a repülő és a hajózó már főnévi értelemben szerepel. A repülőhajózó is főnévi értelmű, a tiszt szóval egybeírnánk, de a 138. szabálypont értelmében kötőjellel írjuk (a hat szótagnál hosszabb, kettőnél több szóból álló szavakat kötőjelezzük a fő összetételi határon).
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra