vichyi, sydney-i

2014. 09. 05.

Az Osiris szabályzata szerint az egyelemű, y-ra végződő helységnevek esetében, ha az y nem szokatlan betűkapcsolat utolsó betűje, a képzőt kötőjel nélkül kapcsoljuk a szóhoz. Példaként a következő helységnevek szerepelnek: calgaryi, coventryi, vichyi. (275. o.)
Kérdés, hogy ezek a szavak miért számítanak egyeleműnek, a vichyi szó esetében miért nem bonyolult szókapcsolat része az y, illetve a vichyi szó példája alapján Sydney -i képzős alakja miért sydney-i.

A helyesírásban az számít egyeleműnek, hogy egy adott név egy szóból áll. Pl. Budapest – egyelemű földrajzi név, New York kételemű. Calgary, Coventry és Vichy is egyelemű név.
Az y – i probléma: a magyarban is van olyan, hogy az y hangértéke i (Ferenczy – kiolvasva [ferenci]). Emiatt az idegen nevek esetében is megszokott: Vichy neve kiolvasva [visi], a toldalékokat közvetlenül kapcsoljuk a szótőhöz.
Sydney neve kiolvasva [szidni], itt az -ey i hangértéke a magyarban nem megszokott, emiatt kell a kötőjel a toldalékok előtt.
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra