helynevek toldalékolása

2014. 09. 09.

A minap az egyik felső-bodrogközi kisközségben a következő eseményről tudósítottak: „Átadásra került a Borudvar Kisgéresen”. Kisgéres, Szlovákiában található kisközség. A ragozás fenti formája sokaknak szemet szúrt, miszerint helyesen így kellett volna írni: „Átadásra került a Borudvar Kisgéresben”. (További települések: Perbenyík, Őrös, Véke, Lelesz, Tiszacsernyő, Kisújlak, Szomotor, Bodrogszerdahely, Királyhelmec stb.). Hogyan ragozzuk helyesen a fenti helyneveket?

A helynevek toldalékolásával (településnevek határozóragjaival) kapcsolatban többször foglalkoztunk honlapunkon. Legutóbb (további utalással): http://www.e-nyelv.hu/2013-04-12/helynev-toldalekolasa/
A lényeg az, hogy bizonyos hangtani végződések, valamint köznévi utótagok befolyásolják a bel- és a külviszony (-ba/be és -ra/re) használatát, de végső esetben mindig a helyi nyelvszokás dönt (ami eltérhet a nem helyi nyelvhasználók által vélt formától). A megfigyelt törvényszerűségek szerint a mássalhangzóra végződő helynevek nevek „többsége” külviszonyraggal jár együtt, tehát: Kisgéresen. (Ingadozás sok esetben megfigyelhető: a közeli Széphalom lakói úgy mondják: Széphalomban, de nem helyiek a Széphalmon formát használják.) A lehetséges típusokat részletesen felsoroljuk itt: Balázs Géza és Zimányi Árpád szerk.: Magyar nyelvhasználati szótár, Pauz-Westermann, 2007. 225.) BG

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra