elsőfokú, első fokú

2014. 09. 28.

Hogyan helyes az elsőfokú szó írása az alábbi kifejezésekben? Egybe- vagy különírandó? Ugyanis mindkét formában látom leírva hivatalos iratokban.
– elsőfokú határozat
– elsőfokú bizottság
– elsőfokú ítélet
– elsőfokú bíróság
– elsőfokú figyelmeztetés

Az elsőfokú bíróság egybeírandó, ennek mintájára a bizottság is elsőfokú (tehát egybeírjuk). Az első fokú ítélet az akadémiai helyesírás 11. kiadása szerint különírandó. Az Osiris Kiadó Helyesírás című kiadványa ez utóbbit már egybeírja: elsőfokú ítélet. Ennek analógiájára a határozat és az ítélet is vagy első fokú, ha az akadémiai írásmódot követjük, vagy elsőfokú, ha az Osirisét.
Némi zavart okozhat, hogy a sorszámnévi és törtszámnévi sor keveredik ezeknél a kifejezéseknél: első(-), másod-, harmad-, és így a 120. szabálypontot nem lehet egyértelműen érvényesíteni, és még a 117/c szabálypont is bonyolítja a helyzetet, hiszen némelyik kifejezés esetében a kialakult szokást (is) megtartva írjuk egybe a tagokat.
Ahogy már korábbi válaszainkban is írtuk, érdemes lenne egységesíteni ezeknek a kifejezéseknek az írásmódját, mégpedig az egybeírt változatban.
http://www.e-nyelv.hu/2014-01-19/elso-foku-itelet-de-elsofoku-birosag-2
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra