Tóra, tóra

2014. 09. 29.

A Tóra tulajdonnévnek tekintendő-e? Ha igen, jelöletlen összetételekben kötőjellel fűzzük hozzá a köznévi tagot (Tóra-mutató, Tóra-tekercs, Tóra-takaró, Tóra-köpeny, Tóra-szekrény stb., a helyesírási szabályzat 140. b pontja alapján; vö. a Tóra koronája), vagy ezek az összetételek köznevesültek, és kis kezdőbetűvel egybeírandók (201. pont)?

A tóra/Tóra szó egyaránt lehet köznév vagy tulajdonnév (ugyanúgy, mint a biblia/Biblia). Köznévi jelentésben: törvény, tulajdonnévi jelentésben: Mózes 1-5. könyvének gyűjteménye. Helyesírása tehát ehhez igazodik: tórát, tórák, tórája és Tóra-beli, Tóra-mutató stb. (A kettősségre lásd: OH. 1394.) BG
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra