okán

2014. 10. 08.

Egy hivatalos iratban (vagy a köznyelvben) használható-e az okán/annak okából kifejezés (pl. 18. életévének betöltése okán..), vagy a magyar nyelvhelyesség a miatt kifejezést javasolja?

A Nyelvművelő kéziszótár (2005: 418) azt írja az okán, okáért, okából szavakról: névutószerűen használt ragos főnevek, nem idegenszerűek, de stílushatásuk kissé régies, illetve mesterkélt hivalkodó. Természetesebb a köznyelvi miatt, illetve végett névutó, az -ért rag, az érdekében, címén névutószerű ragos főnév. BG
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra