kérelmező, kérelmezett

2014. 10. 11.

Ellenérdekű felek részvételével folyó nem peres eljárások során a bírósági, hatósági iratokban az az alpereshez hasonló helyzetű felet sokszor a kérelmezett szóval jelölik. Az eljárás megindítója a kérelmező, de használható-e a kérelmezett szó a másik félre? A kérelmezett alatt magam inkább valamilyen dolgot, jogot értenék, nem pedig az ellenérdekű felet.

„A folyamatos melléknévi igenevet múlt idejű cselekvés jelzőjeként is használhatjuk” – írja a Nyelvművelő kéziszótár (szerk. Grétsy László és Kemény Gábor, Tinta, 2005, 194.). Van, amikor a befejezett melléknévi igenév (kérelmezett) használata nehézkes és idegenszerű, ilyenkor helyesebb a folyamatos melléknévi igenevet (kérelmező) használnunk, akkor is, ha ez főnevesül. Ebben az esetben viszont a kérelmező személy más, mint a kérelmezett személy. Nyilvánvaló, hogy más jogi szakszóval kellene illetni, azonban ez már nem nyelvészeti kérdés.
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra