erdőmély, mezőszél

2014. 11. 03.

Az erdő()mélyen, mező()szélen szavakat egybe vagy külön kell írni?

Az ‘erdőmély’ és a ‘mezőszél’ jelöletlen birtokos jelzős összetételek (az erdő mélye, a mező széle), ezért egybeírjuk mindkettőt (vö. AkH. 128/c): erdőmélyen, mezőszélen.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra