Toro Rossó-s

2014. 11. 11.

„A Toro Rossós versenyző a 6. helyen végzett a versenyen” – Az idézett példánál a Forma-1-es istálló kéttagú nevének helyesírása miként módosul az -s képzővel? A fenti mód a megfelelő? Netán a New York – New York-i példát követve „Toro Rossó-s” lenne a helyes változat, vagy helyes a „toro rossós” írásmód?

Válaszát előre is köszönöm!

Helyesen: Toro Rossó-s.

Ha az idegen tulajdonnév több különírt elemből áll, akkor az -i, -s, -ista, -izmus képzőt kötőjellel kapcsoljuk az utolsó elemhez, s az alapforma szerinti kezdőbetűket megtartjuk: Victor Hugó-i, Walter Scott-os. (Vö. AkH. 217/b.)

Az idegen írásmód szerint írt szavak végső a-ja, e-je, o-ja és ö-je helyett á-t, é-t, ó-t, ill. ő-t írunk az olyan toldalékos alakokban, amelyekben ezek a szó végi hangok a magyar kiejtésben megnyúlnak: campanile, campanileszerű, de: campanilén; Goethe, goethei, de: Goethének, goethés; allegro, allegroszerű, de: allegróban, allegrós; Oslo, de: Oslóban, oslói; Malmö, de: Malmőből, malmői; stb. (Vö. AkH. 216.)
Van, amikor ez a változás nem a kiejtésbeli nyúlást követi, hanem csak az írásmódot érinti, hiszen a szó végi o-t és ö-t a magyarul beszélők általában már alapformájukban is – és minden toldalékolt formában – hosszan ejtik, pl. allegro [allegró], Oslo [oszló], Malmö [malmő].

Megjegyzés: az AkH. 216. csupán azokkal a szavakkal kapcsolatban ír a magánhangzók megnyúlásáról, amelyekben közvetlenül kapcsolódik a toldalék, de a 217/b pontban lévő „Victor Hugó-i” példa is mutatja, hogy a szabály a többeleműekre is vonakozik. Ezt megerősíti az OH. 276. oldalán lévő leírás is (pl. Rio de Janeiro – Rio de Janeiró-i).

(BM)


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra