levél

2014. 11. 16.

A „levél” szót miért szokás poliszémiának tartani? A „falevél” és a „postai levél” jelentések között konkrétan milyen kapcsolat, összefüggés található?

A levél szó 1. növényrész és 2. tárgy jelentése között a jelentéstan metaforikus kapcsolatot feltételez: alaki hasonlóság és frazeológiailag kötött kapcsolat miatt (Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan, Bp., 1970. 375). Megjegyezzük, hogy szigorúan szinkrón nyelvleírás szerint poliszémiáról nem beszélünk, csak homonímiáról (vö. Antal László: A jelentés világa. Bp., 1978. 105.) BG
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra