mondatelemzés

2014. 11. 16.

Miért tanítják a mondatelemzést? Mi a célja? Mi a haszna? Hol és mikor lehet hasznosítani?

A Mondattani elemzések (Rácz Endre–Szemere Gyula, Bp., 1982.) című könyv előszavában ez szerepel: „A nyelvtantanítás sokrétű, változatos feladatrendszerében kiemelkedően fontos hely illeti meg a nyelvi tudatosság és a logikus gondolkodás formálását. (…) a nyelvi formák világos megértése és céltudatos használata egyben mindenkor a gondolkodás formáinak megismerését és gyakorlását is jelenti. Azok közül a módszeres eljárások közül, amelyeket az anyanyelvi oktatás a nyelvi tudatosság és a logikus gondolkodás kialakításában és fejlesztésében alkalmaz, a szakmódszertan a nyelvi jelenségekben megnyilatkozó törvényszerűségek elemző vizsgálatát, a nyelvtani elemzést – s ennek tág körén belül is kivált a mondattani elemzést – tartja leghatékonyabbnak.” Annyit tennénk hozzá, hogy a mondatelemzés „haszna” többnyire ugyanúgy áttételes, mint például a matematikai elemzéseké. BG
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra