mondatelemzés

2014. 11. 17.

Milyen kiadvány foglalkozik a mondatelemzéssel? Mondjuk olyasmire gondolok, mint a Laricsev matematikában. Vagy egy gyakorlókönyvre.

A nyelvészetben több irányzat van, s ennek megfelelően többféle mondatelemzési módszer. Az elterjedtebb, és az iskolai oktatásban is használatos mondatelemzési módszer elméleti háttere A mai magyar nyelv rendszere (szerk. Tompa József, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962.) II. kötete (Leíró nyelvtan, mondattan). Az egyetemi oktatásban évtizedeken át Rácz Endre szerk.: Mai magyar nyelv című könyve alapján elemeztek, ennek megújítása: Keszler Borbála szerk.: Magyar grammatika (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000), ehhez kapcsolódó gyakorlókönyv: Keszler Borbála–Lengyel Klára: Magyar grammatikai gyakorlókönyv (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009). Gyakorlati szempontból is hasznosítható: Adamikné Jászó Anna: A magyar nyelv könyve (Trezor, 2004). Valamint még két gyakorlókönyv: Rácz Endre–Szemere Gyula: Mondattani elemzések (Tankönyvkiadó, 1982) és P. Lakatos Ilona szerk.: Grammatikai gyakorlókönyv (mintaelemzésekkel és segédanyagokkal, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2007). Aki a mondatelemzés logikáját és gyakorlatát röviden szeretné áttekinteni: Balogh Judit: Mondattan és mondatelemzés 204-2014. In: Balázs Géza szerk.: Nyelvészetről mindenkinek (Inter, 2011) és Balázs Géza: Érettségi témakörök, tételek: magyar nyelv. 500 gyakorlat megoldásokkal (Corvina, sok kiadásban). BG
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra