mondategység, mondategész

2014. 11. 24.

M. Korchmáros Valéria Mondattan, Szeged (2002) c. könyvében olastam a mondategység és a mondategész terminus technikuszokat, de nem éretm őket.

A megnevezés Deme Lászlótól származik, Nagy Ferenc: Bevezetés a magyar nyelv szövegtanába című tankönyvében pontos és gyakorlati meghatározást ad. Mondategész = a ponttal, felkiáltójellel és kérőjellel lezárt szólánc, mondategység = az egyetlen predikatív (alany-állítmányi) viszonyt tartalmazó grammatikai szerkezet. (Budapest, 1981. 36.) Az egyszerű tőmondat tehát egy mondategész és egy mondategység, a kapcsolatos kéttagú mellérendelt mondat egy mondategész és két mondategység stb. BG
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra