13. Semiotica Agriensis – Az udvariasság szemiotikája

2014. 11. 30. nincs hozzászólás 2015. okt. 2–4. Eger, Eszterházy Károly Főiskola

Rendezők: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Nonprofit Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy Károly Főiskola


Az emberi kapcsolatok minőségének alapvető meghatározója a kapcsolatteremtés, -tartás, kommunikációelméleti fogalommal a fatikus nyelvi kód (nyelvi elem, rítus). A különböző társadalmakban a kapcsolattartásra számos udvariassági rituálé, szimbólum, másodlagos jelrendszer jött létre. A témához a következő fogalmak kapcsolhatók: köszönés, köszöntés, bók, illem, etikett, diplomácia, udvarlás, virágnyelv. Mindezek bemutatására, elemzésére a szemiotika alkalmas keretet kínál. Ezenfelül az udvariasság elemzésében interdiszciplináris (pl. az említett kommunikációelméleten túl, pragmatikai, filozófiai, etikai, esztétikai, nyelvészeti, szociolingvisztikai, irodalmi, művészetelméleti, retorikai, valamint alkalmazott nyelvészeti) megközelítéseket is lehet alkalmazni.


A konferencia időpontja: 2015. október 2-4.


Helyszíne: Eger, Eszterházy Károly Főiskola


A konferencia szervezőbizottsága:
dr. Balázs Géza egyetemi tanár, az MSZT főtitkára
dr. H. Varga Gyula főiskolai tanár, az MSZT kommunikációtudományi szekciójának vezetője
dr. Voigt Vilmos professor emeritus, az MSZT elnöke
A konferencia titkára: Pölcz Ádám PhD-hallgató, az MSZT titkára


2015. október 2., péntek

14.30 Szakmai megnyitó: Voigt Vilmos (ELTE, MSZT)
Plenáris előadások
Elnök: Voigt Vilmos
15.00 Szili Katalin (ELTE): A nyelvi udvariasságról-udvariatlanságról kulturális aspektusból
15.30 Szívós Mihály (MTA): A jelaktusok és beszédaktusok szerepe az udvariassági formulákban. Elméleti szemiotikai bevezetés az udvariasság szemiotikai elemzéséhez
16.00 Büky László (SZTE): „Felségnek szólítasz – ez jól esik” – Megszólításviszonyok Füst Milán Negyedik Henrik című királydrámájában
16.30 H. Varga Gyula (EKF): Az udvariasság értelmezése kommunikációelméleti keretekben
17.00 Massányi Kinga Éva (Massányi Művek Kft.): Főnök és alkalmazott viszonya a családi vállalkozásokban – az udvariasság és tisztelet kifejezése
Vita

17.00 A Tájszemiotika című kötet bemutatója (szerk.: Balázs Géza és Pölcz Ádám). A szerzők a kötetből tiszteletpéldányt kapnak
19.00 A Mondolat-vita (irodalmi est, 30 perc, írta-rendezte: Balázs Géza, előadja a szerző és Pölcz Ádám)

2015. október 3., szombat

9.00–12.00
Elnök: Újvári Edit
9.00 Sárosi Zsófia (ELTE): Az udvariasság értelmezései
9.30 Domonkosi Ágnes (EKF): Megszólítás és udvariasság
9.50 Hidasi Judit (BGF): Az udvariasság relativitásáról – japán példák alapján
Szünet
10.30 Vaskó Ildikó (ELTE BTK): „Köszönet a múltkoriért!” – Udvariassági kifejezések a norvég nyelvben
10.50 Kusper Judit (EKF): Az udvariasság némasága (Csongor és Tünde, Ida regénye)
11.10 Vesszős Balázs (Cambridge Nyelviskola, Debrecen): Az érintés (taktilika) formuláinak szemiotikai interpretációja a kultúraközi kommunikációban
11.30 Tokaji Ildikó (DF): Mindenki másképp csinálja

Ebédszünet

Elnök: Kusper Judit
14.00 Magyari Sára (PKE): A legyező mint a kimondhatatlan kommunikációs lehetősége
14.20 Minya Károly (NYF): Bókok régen és ma
14.40 Nemesi Attila László (PPKE BTK): A humor és az udvariasság/udvariatlanság kérdése a neo-grice-i pragmatikában
15.00 Németh Luca Anna (ELTE BTK, PhD-hallgató): A nyelvi udvariasság indexikalitása az illemirodalomban
15.20 Szirmai Éva (SZTE – JGYPK): Interjúhelyzetek
15.40 Újvári Edit (SZTE JGYPK): Udvaroncok a reneszánsz ikonográfiában

Szünet

Elnök: H. Varga Gyula
16.20 Tánczos Péter (DE BTK, PhD-hallgató): A mágikus idealizmus „etikettje” – A novalisi jel-elmélet hatása a jénai romantika udvariasságfelfogására
16.40 Tóth Loretta (BCE PhD-hallgató): Udvariatlanság a diplomáciában: a Jaszunkun-szentély szemiotikája
17.00 Szász Antónia (GDF, MAKAT): Az udvariasság negatív jelentéstartományai

19.30–20.00 Búcsú Váradtól. Irodalmi est, írta-rendezte: Pölcz Ádám, előadja a szerző, Magyari Sára és Balázs Géza

2015. október 4., vasárnap

9.00–12.00
Elnök: Büky László
9.00 Balázs Géza (ELTE, MSZT): Fatikus nyelvi elemek, szokások. Az udvariasság szemiotikája
9.20 Bednanics Gábor (EKF): „mivel igazán jók úgyse lehetünk, legalább udvariasak legyünk”. Az udvariasság etikai és nyelvi összefüggései az Esti Kornélban
9.40 Farkas Anett (EKF PhD-hallgató): Udvariassági formák a közösségi oldalakon
10.00 Komár Zita (BCE PhD-hallgató): Női és férfi szónoki beszédek retorikai-nyelvi elemeinek vizsgálata a hallgatósághoz fordulás tükrében

Vita

Szünet

Elnök: Balázs Géza
10.50 Pölcz Ádám (ELTE TÓK, MSZT): Figyelmes udvariasság – Udvarias figyelmetlenség
11.10 Propszt Eszter (SZTE–JGYPK): Robert Fähmel udvariassága – egy szemiotikai praxisról
11.30 Kalóné Gyenes Réka (EKF Gyakorlóiskola): Az udvariasság szemiotikájának megjelenése a legfiatalabb korosztályban. A mindennapi használattól a baba-jelnyelvig

Ebéd: napi menü egy egri étteremben
Vacsora: napi rendelés alapján menü a Dorner étteremben
A Magyar Szemiotikai Társaság kiadványait (www.szemiotika.hu) a helyszínen kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Az előadásokat lektorálás után megjelentetjük a Magyar szemiotikai tanulmányok következő kötetében. Az írások leadási határideje: 2015. november 30. A tanulmányokat kérjük a sorozat formai követelményei szerint leadni (magyar és angol nyelvű összefoglalóval és kulcsszavakkal).


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

vissza a főoldalra