a tárgy története

2014. 12. 26.

Korchmáros Mondattan 73. oldal: a tárgy történetileg a határozóból fejlődött ki… a különböző indogermán nyelvek bizonyítják. Mi bizonyítja, hogy először a részleges és nem a globális, frontális ráhatás jelent meg?

M. Korchmáros Valéria Mondattan című könyvének (Szeged, 1992. 73) a tárgyról szóló fejezete azt az általánosan elfogadott nyelvtörténeti nézetet képviseli, mely szerint a tárgy és határozó történetileg érintkezik, s a tárgy ma sem más, mint a határozónak speciális, elkülönült válfaja. A szerző az angol indirect objektet (ami megfelel a magyar részeshatározónak) és az orosz tárgyeset időhatározói használatát hozza példaként; majd pedig példákat sorol a magyar nyelvből a határozó-tárgy rokonságra (Pistára nézett – Pistát nézte). Ezt a nézetet képviseli korábban Berrár Jolán Magyar történeti mondattana (pl. 87. oldal), illetve a Bárczi-Benkő-Berrár magyar nyelvtörténete is (pl. 436. oldal). BG
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra