az „ízlik” felszólító módban

2015. 01. 06.

Lehet-e felszólító módban írni az „ízlik” szót? Hasonló eset pl. a „hangzik” szó, amire lehet ezt a példamondatot írni – „Szeretném, hogy szépen hangozzon a darab.” Ha azt szeretném, hogy egy leves finom legyen, lehet ezt a fenti mondatszerkezettel kifejezni?

Az Osiris Kiadó Helyesírás című könyve az ízeljen ~ ízeljék alakot javasolja (2005, 859.).
A Nyelvművelő kéziszótár szerint mintegy hetven olyan -lik, -zik végű igénk van, amelynek felszólító alakjaiban és néhány származékában zavaró mássalhangzó-torlódás alakulhat ki (pl. csömörljön, fesljék). A szóban forgó igék kérdéses alakjaiban a teljesebb tőváltozat alkalmazása helyénvaló, még akkor is, ha ez a forma szokatlanul hat (csömöröljön, feseljen). Néhány idetartozó igének azonban mai nyelvünkben egyáltalán nem szokásosak ezek az alakjai, így helyettük körülírással vagy képzőbetoldással tanácsos élni (Nyelvművelő kéziszótár, Grétsy−Kemény szerk., Tinta, Budapest, 2005, 100–101.).
A Magyar grammatika az igét a felszólító módban nem használatos, illetve csak harmadik személyben használatos igék között sorolja fel (Magyar grammatika, Keszler Borbála szerk., Nemzeti, 2000, 122.).
A fentiek alapján érdemes másképp fogalmazni: „Szeretnék úgy főzni, hogy főztömet mindenki finomnak találja!”
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra