pontosvessző

2015. 02. 03.

Ha egy felsorolásban a tagmondatokat pontosvesszők választják el, akkor lehetséges nagybetűvel kezdeni az újabb és újabb tagmondatokat? Vagy csak kisbetűvel kezdődhetnek?
Sajnos „A magyar helyesírás szabályai” nem ad választ a kérdésemre. Mi a helyes?

A magyar helyesírás szabályait magyarázza, értelmezi az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötete (2004). Ennek 342. oldalán a felsorolásokról szóló részben a példákból az következik, hogy mondatok felsorolásakor a nagy kezdőbetűt megtartjuk: „Okhatározói alárendelő összetett mondatok az alábbiak: Azért választottam barátommá, mert igen önzetlen ember; Ma nem megyünk fel a hegyre, mert vihar közeledik; Stb.”
A pontosvessző tagmondatokat, tagmondattömböket is elkülönít egymástól (egy többszörösen összetett mondaton belül a szorosabban összetartozó tagmondatokat), ilyenkor a kis kezdőbetűt alkalmazzuk, l. a fentebb említett könyv 323. oldalán írottakat.
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra