megszólítás levélben

2015. 02. 04.

Levélben mind nagy kezdőbetűvel kell/illik írni a következő megszólításokat?:
Köztársasági Elnök Úr, Házelnök Úr, Miniszterelnök Úr

A helyesírási szabályzat 149. pontja szerint „Levelekben és hivatalos iratokban a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is (de a mellékneveket, kötőszókat már nem): Drága Ilonka Néni! Osztályvezető Kartárs! Tisztelt Kovács Úr! Mélyen tisztelt Asszonyom és Uram! Stb.”.
Így a kérdezett esetekben is a nagy kezdőbetűs írásmód a szokásos: Tisztelt Házelnök Úr, Miniszterelnök Úr! Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! (Ha a név helyett használt titulus több szóból áll, pl. melléknév és főnév, a melléknevet is nagy kezdőbetűvel írjuk.)
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra