Nyelvi anekdoták – pályázat

2015. 02. 23. nincs hozzászólás

1 millió forint díjazású anyanyelvi pályázat!

A kulturális kormányzat és az Anyanyelvápolók Szövetsége Balatonfüred, Debrecen, Kecskemét, Gyula és Nagyszalonta város önkormányzatával együttműködve 2015-ben meghirdeti a 15. anyanyelvi pályázatot, melynek témája: Nyelvi anekdoták. A pályázat célja a magyar nyelv értékeinek föltárása, megóvása, nyelvi örökségünk megőrzése és életre keltése, valamint gyarapítása, s az újabb nemzedékkel való megismertetése.


A 2015. évi téma a magyar nyelvben élő gazdag anekdotahagyomány fölfedezésére, gyűjtésére, dokumentálására vagy elemzésére irányul. Az anekdoták nagy része valamilyen szempontból „nyelvi”: vagy egy nyelvhasználati sajátosságot mutat be, vagy nyelvi humort tartalmaz. A nyelvi anekdoták az élet eseményeihez kapcsolódnak: család, gyermekkor (beszédtanulás), iskola, katonaság, munkahely, szabadidős tevékenységek (sport, szórakozás), ünnepek, öregkor, betegségek, de esetleg tájegységekhez is (tájnyelvi jellegzetességeket bemutató anekdoták).


A pályamunka témája lehet a) egy-egy család, közösség (akár falu, tájegység) jellemző nyelvi anekdotáinak összegyűjtése és rendszerezett adatközlése (a gyűjtés módszere és annak leírása pályázati feltétel), b) nem vagy kevéssé ismert, kéziratos anekdotagyűjtemények anyagának feldolgozása (adatközlés és elemzés), c) már összegyűjtött anekdotakincs művelődéstörténeti-nyelvészeti elemzése, d) az anekdota műfajának szövegtani-nyelvészeti megközelítése.


A pályamunka műfaja szabad, de legyen határozottan felismerhető: anekdotagyűjtés és közreadás, összehasonlító elemzés, esszé, tanulmány.


A balatonfüredi önkormányzat különdíjat ajánl fel a Balatonhoz és a fürdőkultúrához kötődő anekdotagyűjteménynek (gyűjtés, elemzés, szövegtani-nyelvészeti megközelítés is lehet).


A pályamunkák javasolt terjedelme: 20-30 ezer leütés (a felső határ: 50 ezer leütés).


A pályázaton egyének és közösségek egyaránt indulhatnak. A 25 éven aluliak ifjúsági kategóriában szerepelnek.


A bírálóbizottság elnöke: Pusztay János egyetemi tanár (Nyitra), Prima Primissima díjas nyelvész, tagjai: Balázs Géza, az ELTE BTK egyetemi tanára, az ASZ alelnöke, és Fráter Zoltán irodalomtörténész, az ELTE BTK egyetemi docense, titkára: Hujber Szabolcs tanár, az Édes Anyanyelvünk szerkesztőségi titkára.


A tartalmi és filológiai szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek, a nyertes pályázók munkáiból készülő válogatást megjelentetik. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul dolgozata közléséhez, szerzői jogai a kiadóra szállnak. A kiadott dolgozat szerzője a kiadványból tiszteletpéldányt kap.


Díjak: A pályázat díjazására 1.000.000 Ft áll rendelkezésre. A díjak egyaránt lehetnek pénzdíjak és tárgyjutalmak. A bírálóbizottság fenntartja a jogot a díjkeret felosztására.


A pályázatok beérkezési határideje: 2015. augusztus 15. A pályázati anyagot elsősorban elektronikus formában (e-mailben, csatolt fájlban) kell küldeni. A szervezők kivételes esetben elfogadnak csak papírformában beküldött pályamunkát is. A beérkezett pályázatot e-mailben visszaigazolják! Ímélcím: ea.szerkesztoseg@gmail.com. A pályázat ügyintézője: Hujber Szabolcs. Az eredményhirdetés és a pályázati anyagból szerkesztett kötet bemutatása 2015. november 13-án a magyar nyelv napján lesz.


A pályázat tartozéka egy adatlap a következő nyilatkozattal és adatokkal.


Nyilatkozat. Alulírott nyilatkozom, hogy a Nyelvi anekdoták című pályázatra beküldött pályamunkám teljes egészében a saját alkotásom, s annak szerzői jogát (amennyiben azt a pályázat kiírói egészében vagy részleteiben megjelentetni kívánják) a kiadónak engedem át. (Rövidített, szerkesztett anyag közlése esetén a kiadó a szerzővel egyeztet.)


Megadandó adatok: a pályamunka címe, a szerző neve, címe, telefonszáma, ímélcíme, saját kezű aláírása. A nyilatkozatot postán kell beküldeni: Anyanyelvápolók Szövetsége, Nyelvi anekdoták pályázat, 1053 Budapest, Károlyi u. 16.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

vissza a főoldalra