keresőtevékenység

2015. 03. 04.

Üdvözlöm!

A kérdésem az, hogy az alábbi törvényben a kereső tevékenység szót külön írja a törvény. Ez így helyes? Az nem egy szó?
Az Mmtv. 1. § (2) bekezdésének 4. pontja értelmében kereső tevékenység: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti kereső tevékenység azzal, hogy az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetében az EGT-államban, a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy esetében az egyezményben részes államban végzett kereső tevékenységet – a jogosult nyilatkozata, vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – szintén figyelembe kell venni.

A szabályzat 112. pontja szerint egybeírjuk a folyamatos melléknévi igenévvel képzett szerkezeteket, ha az igenév mint jelző nem folyamatot, hanem képességet, rendeltetést fejez ki, vagy ha a cselekvés határozóját jelöli, pl. „védőnő”, „hálószoba”, „kutatóintézet”, „pihenőnap”, „belépőjegy”. Ez alól csak az jelent kivételt, ha a szerkezet valamelyik (vagy mindkét) tagja összetett: pl. „növényvédő szer”, „mutató névmás”, „ellenőrző bizottság”, „előadó körút”. Ezeket tehát annak ellenére írjuk külön, hogy rendeltetést fejeznek ki, pusztán az egyik tagjuk összetettsége miatt.
Mindez alapján a kérdezett szó helyes írásmódja: keresőtevékenység.
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra