első

2015. 03. 21.

Az első sorszámnévben milyen szóelemek vannak?

Az első az elő névszó el-, illetőleg ele- tövéből keletkezett a -ső/só képzőbokor kapcsolódásával (TESZ 1/756). Történetileg tehát: el+ső (passzív vagy fiktív tő + képzőbokor), jelenkori szempontból azonban az első szótőként is tekinthető: első+ként, első+nek stb. BG
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra